Wij zijn er voor u, zelfs in deze moeilijke tijden!

Door het corona virus verkeert de wereld momenteel in een noodtoestand.

Bijzondere omstandigheden vereisen bijzondere maatregelen. De mensen zijn meer dan ooit opgeroepen om samen te werken tegen de voortgang van de pandemie in een poging de  verspreiding te vertragen.

Als leverancier van propaangas hebben wij ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de richtlijnen van de overheid te volgen.

Volgens het ministerie behoren wij als energieleverancier tot de systeemrelevante beroepsgroepen.

Dit betekent dat de levering van gas en de plaatsing van tanks en het technisch onderhoud van tanks worden voortgezet.

Dankzij grote voorraden en een goede infrastructuur zijn wij in staat om zeer goed te leveren. De raffinaderijen blijven ook produceren.

Onze medewerkers nemen hun taak zeer serieus en doen er alles aan om uw bevoorrading veilig te stellen. Onze chauffeurs en technische medewerkers zijn geïnstrueerd op voldoende afstand te blijven van u als klant en de richtlijnen van de overheid op te volgen.

Ook al werken we momenteel met minder mensen op kantoor, we staan zoals gewoonlijk voor u klaar, al dan niet telefonisch of per e-mail.

Langs deze weg willen wij onze bijzondere dank uitspreken voor de medewerkers die u van uw energie voorzien: onze chauffeurs, planners en medewerkers op kantoor. Ondanks het gevaar van besmetting met COVID-19 dat overal op de loer ligt, bevoorraden we u zo goed als in ons vermogen ligt elke dag opnieuw.

We wensen u en uw familie sterkte en gezondheid toe in deze onzekere tijd!