Enkele tips

Verkeerd of onvoorzichtig gebruik van een propaantank en gasflessen kan gevaarlijk zijn. Daarom leest u hier een aantal belangrijke tips hoe u veilig om moet gaan met uw propaantank en gasflessen.

Propaantanks

De plaats van een propaantank

 • Houd de ruimte rondom de propaantank vrij van opslag en brandbare materialen.
 • Zorg dat er tenminste 1 meter vrije toegang is rondom de gastank.
 • De tankwagen moet veilig kunnen worden opgesteld. U dient ervoor te zorgen dat de opstelplaats vrijgehouden wordt.
 • De propaantank dient goed bereikbaar te zijn voor de chauffeur om de tank te bevoorraden.

Gasinstallatie

 • Draag zorg voor een tijdige keuring van uw gasinstallatie.
 • Ruikt u een gaslucht of vermoed u een lekkage, sluit de toevoer af (die bevindt zich bij het gebouw of op de propaangastank). Neem contact op met uw installateur.
 • Zorg dat uw apparatuur zoals een CV-ketel periodiek wordt onderhouden.

Tot slot

 • Controleer regelmatig of er nog voldoende propaangas in uw tank aanwezig is. U kunt dit aflezen op de inhoudsmeter van de gastank. Plaats een bestelling bij ±25% van de tankinhoud.
 • Laat het vullen van uw propaantank over aan erkende transporteurs.

Gasflessen

Plaatsen van gasflessen

 • Plaats gasflessen altijd rechtop en niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron, zoals een open vuur of kachel.
 • Plaats de (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte.

Vervoeren van gasflessen

 • Vervoer gasflessen altijd rechtop, met de gaskraan naar boven en maak ze goed vast.
 • Vervoer gasflessen altijd met een gesloten gaskraan, ook als ze leeg zijn.

Gasslang aansluiten/vervangen

 • Gebruik altijd een slang die geschikt is voor het soort gas dat u gebruikt en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
 • Gasslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid moet u de slang direct vervangen. Neem geen enkel risico, bij twijfel de slang vervangen!

Tot slot

 • Laat het vullen van gasflessen over aan erkende gasvulstations.
icoon-getekend-molecuul

Propaangas

icoon-getekend-gastank-klein

Gasinstallaties & Gastanks

icoon-getekend-gasflessen

Gasflessen