Verantwoordelijkheid nemen voor uw gasinstallatie

Een propaangasinstallatie bestaat uit drie delen, eventueel aangevuld met een hekwerk. Bij elk deel horen aparte installatie- en beheersverantwoordelijkheden:

Deel 1. De hogedruk installatie

 • Dit deel betreft de propaantank(s), tot en met de afnamekranen bovenop de tank(s). Hierin bevindt zich voornamelijk vloeibaar propaan en staat onder hogedruk. In de regel is de druk in de tank ca. 5 bar;
 • Dit deel van de installatie is meestal eigendom van de gasleverancier en in een beperkt aantal gevallen van de gebruiker zelf;
 • Dit deel van de installatie dient te worden onderhouden en gekeurd conform NPR 2578. Dit houdt concreet in dat de tank door een onafhankelijke keuringsinstantie iedere 6 jaar her beoordeeld dient te worden. Tevens dient er bij plaatsing van de propaantank(s) een ingebruiknamekeuring plaatsvinden;
 • Het onderhoud en de herbeoordeling van de propaantank(s) is voor rekening van de eigenaar van de tank(s). In relatie tussen gebruiker en het bevoegd gezag (gemeente, als verlener en handhaver van uw (BARIM of WABO) vergunning) is het de verantwoording van de gebruiker dat dit tijdig gebeurd (op basis van het laatste keuringsdocument waarop het jaar van herbeoordeling vermeld staat). Vaak heeft de gasleverancier met de gebruiker van de tank(s) afgesproken, dat de gasleverancier dit organiseert. De ingebruiknamekeuring van de tank(s) is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Voor tanks < 5.000 liter, of < 8.000 liter op een bouwterrein, kan dit worden uitgevoerd door een geaccepteerd installateur. Voor alle andere tanks moet de ingebruiknamekeuring worden uitgevoerd door een AKI. De kosten voor de ingebruiknamekeuring zijn voor rekening van de gebruiker.

Deel 2. De middendruk installatie

 • Dit deel betreft de propaangasleiding (die soms zo lang kan zijn dat van een leidingnetwerk kan worden gesproken), vaak een groot gedeelte ondergronds, vanaf de eerste trap regelaar (afnamekranen op de tank) tot aan de tweede trap regelaar (tegen de buitengevel, meterkast of in de centrale gaskast). In de leiding(netwerk) bevindt zich propaangas in dampvorm en staat onder druk van ca. 2 bar;
 • Dit deel van de installatie is meestal van de eigenaar van het perceel of de drijver van de inrichting. Tevens kunnen er andere afspraken over eigendom zijn gemaakt;
 • Dit deel van de installatie dient te worden onderhouden en gekeurd conform NPR 2578. Dit houdt concreet in dat het propaangasleiding iedere 3 jaar (als er voor de gaslekdetectie methode wordt gekozen) of 6 jaar (als ervoor afpersen wordt gekozen) dient te worden gekeurd, bij voorkeur door een geaccepteerd installateur;
 • Het onderhoud en de keuring ervan is voor rekening van de eigenaar van het perceel of de drijver van de inrichting. Het is derhalve zijn verantwoording dat dit (tijdig) wordt uitgevoerd.

Deel 3. De lagedruk installatie

 • Dit deel betreft het leidingwerk (binnen en buiten) vanaf de gecombineerde eerste/tweede trap regelaar (op de propaangastank) of de tweede trap regelaar (tegen de buitengevel, meterkast of in de gaskast) inclusief de gasmeter en alle daarop aangesloten verbruikstoestellen zoals CV ketels, fornuizen etc. Hierin bevindt zich propaangas in dampvorm en staat onder lagedruk van ca. 30 tot 50 mbar;
 • Dit deel van de installatie is meestal van de eigenaar van het gebouw of de drijver van de inrichting;
 • Voor dit deel van de installatie geldt geen wettelijk onderhoud- of keuringsregime. Wel dient dit deel van de installatie te worden onderhouden en/of gekeurd voor zover bijvoorbeeld een verzekeringspolis of de garantiebepalingen van de fabrikant of iets dergelijks dat voorschrijven. Dit zou concreet kunnen inhouden dat het leidingwerk en de daaraan gekoppelde (CV-)installaties door een CV installateur periodiek (mogelijk 1 of 2-jaarlijks) dient te worden onderhouden en/of gekeurd (conform NEN 1078)
 • Het onderhoud en de keuring ervan is voor rekening van de eigenaar van het gebouw of de drijver van de inrichting en het is ook zijn verantwoording dat dit (tijdig) wordt uitgevoerd. Mocht er enige onderhoud- of keuringsregime in de (BARIM of WABO) vergunning zijn opgenomen, dan is het in relatie tussen de eigenaar en het bevoegd gezag de verantwoording van de eigenaar dat dit tijdig gebeurd.

Deel 4. Hekwerk

 • Een hekwerk moet om de propaangastank(s) worden geplaatst indien het perceel waarop de propaangastank(s) staan publiek toegankelijk is;
 • Het hekwerk is in de regel eigendom van de drijver van de inrichting;
 • Het hekwerk moet voldoen aan de PGS 19 en altijd in goede staat van onderhoud verkeren;
 • Het onderhoud ervan is in de regel voor rekening van de drijver van de inrichting en het is ook zijn verantwoording dat dit (tijdig) wordt uitgevoerd.
icoon-getekend-molecuul

Propaangas

icoon-getekend-gastank-klein

Gasinstallaties & Gastanks

icoon-getekend-gasflessen

Gasflessen