Op zoek naar een propaantank of gasinstallatie?

Als u een constante of regelmatige toevoer van propaangas nodig heeft, dan is een gastank of gasinstallatie voor u waarschijnlijk de beste oplossing. Wij leveren gastanks die geschikt zijn voor propaan in zowel damp- als vloeistofafname. U kunt bij ons terecht voor bovengrondse en ondergrondse tanks met een inhoud van 1.200 tot 80.000 liter. Weet u niet precies wat u nodig heeft? Dan helpen wij u daar graag mee.

Een gastank dient bijgevuld te worden. U kunt ervoor kiezen dit zelf in de gaten te houden en gas te bestellen wanneer de tank bijna leeg is. U kunt er ook voor kiezen om de bevoorrading door OK Gas automatisch te laten uitvoeren. Hiervoor maken wij gebruik van een geautomatiseerd tankinhoudsysteem,  zodat u gegarandeerd bent van een tijdige bevoorrading.

Als eigenaar van een propaantank (hogedrukinstallatie) bent u verantwoordelijk voor onderhoud en wettelijk verplichte inspecties en keuringen. OK Gas verzorgt dit met haar eigen gespecialiseerde technische dienst, waardoor u er zelf geen omkijken naar heeft. Desgewenst kan OK Gas ook alle werkzaamheden en keuringen m.b.t. de middendrukinstallatie voor u verzorgen (verplicht eenmaal per zes jaar).

Kan er een propaantank bij u worden geplaatst?
Een propaantank dient altijd op een veilige afstand van bebouwing te staan. Daarnaast moet de tank veilig toegankelijk zijn voor de tankwagen die deze vult. Hierdoor is het niet in alle gevallen mogelijk om een gastank te plaatsen. Onze adviseurs komen graag persoonlijk bij u langs om u een vrijblijvend advies te geven over de (on)mogelijkheden tot het plaatsen van een gastank. Bent u benieuwd naar de veiligheidsvoorschriften m.b.t. het plaatsen van een propaantank? Deze kunt u hier vinden.

Mocht er onvoldoende ruimte zijn om alleen voor uzelf een gastank te laten plaatsen, dan kunt u overwegen om samen met uw buren een tank te huren.

Propaangasinstallatie: drie delen

Een propaangasinstallatie bestaat uit drie delen. Een hogedruk installatie, middendruk installatie en lagedruk installatie. Bekijk hier hoe de installatie is opgebouwd.

icoon-getekend-gastank-klein

Vergunning
Voor het laten plaatsen van een gastank heeft u meestal geen vergunning nodig. Wel dient de plaatsing en het gebruik van de gastank gemeld te worden aan het lokaal bevoegd gezag. Dit is vaak veel en ingewikkeld werk. Daarom regelen wij dit graag voor u.

Een vergunning is nodig wanneer de tank groter is dan 13.000 liter en/of er meer dan twee tanks op één adres staan. Verder dient u in het bezit van een vergunning te zijn als er vloeibaar propaan aan één of meerdere propaantanks wordt onttrokken en/of als er sprake is van het gebruik van een verdamper die is aangesloten op (één van) de tank(s). Voor het indienen van een vergunningsaanvraag staat OK Gas u graag bij met technische informatie en/of tekeningen.

OK Gas: meer dan alleen gas & gasinstallaties

De service van OK Gas stopt niet alleen bij het leveren van propaangas en gasinstallaties:

  • Altijd persoonlijk advies op maat bij u thuis of op kantoor
  • Verzorging en/of ondersteuning bij de aanvraag van een vergunning
  • Logboek met alle benodigde keuringsdocumenten en gebruiksaanwijzingen
  • Naast propaan in bulk ook een breed assortiment aan gasflessen

Gas bestellen

U kunt nu ook online een hervulling van uw gastank aanvragen!

De hoge druk installatie

Hier gaat het om de gastank(s) zelf, tot en met de afnamekranen bovenop de tank. Dit deel van de installatie is het grootste deel van de tijd eigendom van de gasleverancier. De installatie moet worden onderhouden en gekeurd volgens de normen van de NPR 2578. Hierom dient de tank bij plaatsing een ingebruikname keuring te ondervinden en vervolgens elke zes jaar herkeurd te worden.

De middendruk installatie

De middendruk installatie is de propaangasleiding, deze is grotendeels ondergronds te vinden. Deze installatie begint bij de eerste trapsregelaar (afnamekranen op de tank) en loopt tot de tweede trapsregelaar (tegen de buitengevel, meterkast of centrale gaskast).

Door deze leidingen loopt het propaangas. Dit deel van de installatie is meestal van de eigenaar van het perceel en dient, net zoals de gastank, onderhouden te worden volgens de normen van de NPR 2578. De eigenaar van de tank is verantwoordelijk om de keuringen op tijd te laten uitvoeren en is zelf verantwoordelijk voor de bijkomende kosten.

De lage druk installatie

De lage druk installatie is het leidingwerk wat overblijft na de tweede trapsregelaar inclusief alle aangesloten verbruikstoestellen zoals bijvoorbeeld de CV-ketel. Dit deel is meestal van de eigenaar of de drijver van de inrichting en hiervoor geldt geen wettelijk onderhoud- of keuringsregime. Voor uw eigen veiligheid en voor de verzekeringspolis of garantievoorwaarden dient dit deel van de installatie echter wel onderhouden te worden. Laat dit daarom periodiek (1 of 2-jaarlijks) onderhouden door een CV installateur.

Hekwerk

Als het perceel waarop de gastank wordt geplaatst publiekelijk toegankelijk is, is het verplicht om een hekwerk om de tank heen te plaatsen. Dit hekwerk is eigendom van de drijver van de inrichting. Het hekwerk moet goed onderhouden worden en moet voldoen aan de PGS 19 norm. Dit onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de drijver van de inrichting.

Agrarisch

Gastanks & gasinstallaties voor de agrarische sector

Het gebruik van propaangas is erg populair in de agrarische sector. Omdat boeren vooral in het buitengebied te vinden zijn, waar vaak geen aardgasaansluitingen voorhanden zijn, profiteert juist deze doelgroep van het voordeel van propaangas.

Akkerbouw
Met propaangas kunt u op een veilige en eenvoudige manier de temperatuur optimaliseren. Dit is ideaal voor het drogen van bijvoorbeeld akkerbouwproducten die net van het land afkomen zoals uien, maïs, aardappelen en graan.

drooghal_web

Veehouderij
Voor de veehouderij is een goed stalklimaat van cruciaal belang voor een goede gezondheid en optimale groei van het vee. Hiermee kunnen vervelende problemen als diarree en luchtwegaandoeningen worden beperkt of zelfs voorkomen. Het propaangas van OK Gas heeft een lage uitstoot van CO2, waardoor vee geen hinder ondervindt van verbrandingsgassen en de stallen op een efficiënte manier verwarmd worden.

Tuinders
Voor tuinders is het ideaal om hun kassen te verwarmen met propaangas, zodat de gewassen in de juiste temperatuur kunnen groeien en het bedrijf optimaal rendement behaalt.

Droog-installaties 
Voor uien, aardappelen, maïs, graan, bloembollen en andere gewassen zijn boeren sterk afhankelijk van het weer. Ook tijdens en na de oogst. Akkerbouwproducten mogen niet te lang nat blijven en moeten na de oogst zo snel mogelijk worden gedroogd. Hiervoor bestaan krachtige droog-installaties, gestookt op propaan. OK Gas heeft veel ervaring met het plaatsen en installeren van droog-installaties. Dankzij haar hoogcalorische waarde is propaan bij uitstek geschikt als verwarmingsbron.

Contact
Neem contact met ons op. Een van onze gespecialiseerde adviseurs zal vrijblijvend een afspraak maken voor een bezoek en advies op maat.

Recreatie

Gasinstallaties & gastanks voor de recreatieve sector

Als uw vraag naar energie groter is dan enkele chalets of caravans, is een eigen vaste gasinfrastructuur een interessante oplossing. Bijna alle merken en typen verwarmings combi-ketels, geisers of fornuizen zijn geschikt voor propaangas en dus een ideale manier om ruimtes en water te verwarmen. De apparatuur van uw gasten, kan dus in de meeste gevallen gemakkelijk aangesloten worden op de gasinfrastructuur.

Een propaangas-infrastructuur bestaat uit een gastank die aangesloten wordt op het middendruk leidingnetwerk. Op dit leidingwerk worden vervolgens de woningen aangesloten.

OK Gas biedt de mogelijkheid aan de recreatie-exploitant de propaangas-infrastructuur geheel of gedeeltelijk door OK Gas te laten financieren. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van onze gebruikers service, waarbij wij voor u de gebruikte liters direct doorbelasten aan de eindverbruiker. Onze gasprijzen variëren op basis van tankgrootte en de afnamehoeveelheid per jaar.

okgas-recreatie

Contact
Neem contact met ons op. Een van onze gespecialiseerde adviseurs zal vrijblijvend een afspraak maken voor een bezoek en advies op maat.

Industrie & Bouw

Gastanks & gasinstallaties voor industrie & bouw

Propaangas biedt een constante, goed controleerbare en flexibele energie die nodig is voor o.a. smelt, bak- of droogovens. Of  voor andere industriële processen, zoals het industrieel koken of stomen van producten.

Propaangas kan ook gebruikt worden voor het verwarmen van opslagruimtes waarin een constante temperatuur is gewenst. In die gevallen wordt meestal gebruik gemaakt van infrarood-, warmelucht-, of straalkachels op propaangas.

okgas-industrie-bouw

Voor intern transport zoals bijvoorbeeld voor heftrucks is het mogelijk om een eigen vulinstallatie te leveren en te plaatsen. Een uiterst moderne installatie zorgt ervoor dat de heftrucktanks op de locatie comfortabel, snel en veilig getankt kunnen worden.

In de bouw wordt propaan o.a. ingezet voor locatie- en keetverwarming en voor het uitharden van beton. Propaangastanks zijn snel en flexibel inzetbaar ongeacht de duur van het bouwproject.

Bij het aanbrengen van dakbedekking wordt propaangas gebruikt voor het verhitten van bitumen. De temperatuur laat zich makkelijk regelen en het rendement is hoog!

Contact
Neem contact met ons op. Een van onze gespecialiseerde adviseurs zal vrijblijvend een afspraak maken voor een bezoek en advies op maat.

Horeca

Gastanks & gasinstallaties voor de horeca

Veel chef-koks koken bij voorkeur graag op gas. Met propaangas is de temperatuur makkelijk te regelen en wordt hierdoor minder energie verbruikt. De meeste professionele kooktoestellen zijn verkrijgbaar op propaangas.

Het verwarmen van ruimtes in uw horecazaak kan prima met een centrale verwarming op propaangas. Propaangas als energiebron voor centrale verwarming is veilig, voordelig en betrouwbaar. Verder is propaangas een veilige energiebron voor alle systemen die warm water kunnen produceren. Veel HR-ketels en geisers zijn beschikbaar op propaangas.

Contact
Neem contact met ons . Een van onze gespecialiseerde adviseurs zal vrijblijvend een afspraak maken voor een bezoek en advies op maat.

okgas-horeca
Particulieren

Gastanks & gasinstallaties voor particulieren

Een propaangastank (van circa 1.200 tot 3.000 liter) van OK Gas is de beste optie voor uw woning als deze niet is aangesloten op het aardgasnetwerk. Propaangas is een onafhankelijke, schone energiebron voor het creëren van behaaglijke warmte, kookcomfort en warmwatervoorziening.

Contact
Neem contact met ons op. Een van onze gespecialiseerde adviseurs zal vrijblijvend een afspraak maken voor een bezoek en advies op maat.

okgas-particulier