Juridische informatie voor het gebruik van deze website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

OK Gas BV
Postbus 38
4180 BA Waardenburg
Nederland
Tel: +31(0)418 -587005
E-mail: info@okgas.nl

Op deze website zijn de hieronder vermelde algemene voorwaarden van toepassing. Door deze site te gebruiken aanvaardt u deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

OK Gas heeft haar uiterste best gedaan om de informatie op deze site zo accuraat mogelijk te vermelden. Ondanks deze inspanningen kan het zijn dat de informatie niet nauwkeurig of actueel is. OK Gas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies op deze website. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen, acties en/of aankopen die hij onderneemt op basis van de gegevens op deze website. OK Gas BV, noch de aan OK Gas BV gelieerde ondernemingen, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of andere verliezen of schades van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van, of informatie op deze website.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OK Gas BV is het niet toegestaan om naar deze website een link aan te leggen.

Geregistreerd merk

De naam en het beeldmerk van OK Gas BV zijn gedeponeerde handelsmerken van Nefco Holding BV

Copyright

De auteursrechten met betrekking tot deze website en de daarop getoonde materialen zijn eigendom van OK Gas BV. Materiaal van deze website mag uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gekopieerd en gebruikt. Elk ander gebruik is alleen toegestaan indien voorafgaande schriftelijke toestemming van OK Gas BV is verkregen.

icoon-getekend-molecuul

Propaangas

icoon-getekend-gastank-klein

Gasinstallaties & Gastanks

icoon-getekend-gasflessen

Gasflessen