okgas-co2-gecompenceerd-logo-x1

OK Gas levert vanaf nu alle klanten 100% CO2 gecompenseerd propaangas!

Wat is CO2 gecompenseerd propaangas?

CO2-gecompenseerd propaangas is propaangas waarbij de CO2-uitstoot van het gasverbruik wordt gecompenseerd door te investeren in duurzame (energie)projecten. Omdat het helaas nog niet mogelijk is om op grote schaal biopropaan te leveren, is dit een van de weinige manieren om toch duurzaam om te gaan met gasverbruik.

Door energie te besparen en over te stappen op duurzame energie, wordt de hoeveelheid CO2-uitstoot verminderd. Maar zelfs als alle energiebesparende maatregelen genomen zijn, blijft de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 onvermijdelijk bij het gebruik van propaangas. Dit kan worden gecompenseerd door de aankoop van emissiereductiecertificaten, ook wel CO2-credits genoemd. Hiermee wordt geïnvesteerd in duurzame energieprojecten, die zorgen voor de vermindering van de hoeveelheid CO2-uitstoot elders op de wereld.

OK Gas levert vanaf nu aan alle klanten 100% CO2-gecompenseerd propaangas en maakt hiervoor gebruik van Verified Emission Reductions (VER’s).

Dit zijn CO2-credits, die door onafhankelijke, internationale keuringsinstanties worden toegekend aan duurzame energie- of bosaanplantprojecten. OK Gas heeft gekozen voor projecten die volgens deze strenge standaarden zijn gecertificeerd en volledig voldoen aan het Clean Development Mechanism (CDM) protocol.

OK Gas compenseert de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de verbranding van  propaangas volledig, door net zoveel emissiereductiecertificaten te kopen als er – conform omrekenfactoren van de Nederlandse emissieautoriteit – door de klanten aan CO2 wordt uitgestoten bij de verbranding van het gebruikte propaangas. Hierdoor wordt de klimaatimpact van het propaangasverbruik gereduceerd.

icoon-getekend-molecuul

Gas bestellen

U kunt nu ook online een hervulling van uw gastank aanvragen!

Welk project steunt OK Gas?

OK Gas investeert door de aankoop van VER’s in een aantal projecten in India, waar afvalverwerkingsinstallaties voor stedelijk afval in gebruik worden genomen, die het afval mechanisch behandelen en verwerken.

Wanneer afval ontbindt, komt er onder andere methaangas vrij. Vrij in de atmosfeer heeft methaan een sterk broeikaseffect. Door installaties te bouwen die het afval en het vrijgekomen methaangas verzamelen, verwerken en behandelen, komt dit niet vrij in de atmosfeer en kan er groene elektriciteit mee worden geproduceerd.

De projectactiviteiten resulteren dus in een reductie van broeikasgasemissies. De  methaanemissies, die anders zouden zijn vrijgekomen in de natuur, worden vermeden. Deze worden bovendien gebruikt als alternatieve brandstof, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen wordt gereduceerd en de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

Contact
Neem contact met ons op. Een van onze gespecialiseerde adviseurs zal vrijblijvend een afspraak maken voor een bezoek en advies op maat.

icoon-getekend-molecuul

Propaangas

icoon-getekend-gastank-klein

Gasinstallaties & Gastanks

icoon-getekend-gasflessen

Gasflessen